۱۳۸۹ بهمن ۲۵, دوشنبه

اگر دل دلیل است

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
.
چو گلدان خالی، لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
.
اگر داغ دل بود، ما دیده ایم
اگر خون دل بود، ما خورده ایم
.
اگر دل دلیل است، آورده ایم
اگر داغ شرط است، ما برده ایم
.
اگر دشنه دشمنان، گردنیم!
اگر خنجر دوستان، گرده ایم!
.
گواهی بخواهید، اینک گواه:
همین زخم هایی که نشمرده ایم!
.
دلی سربلند و سری به زیر
از این دست عمری به سر برده ایم


قیصر امین پور


*
امروز روز خوبی خواهد بود