۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

طرحی برای صلح


شهیدی که بر خاک می خفت
سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت
دو سه حرف بر سنگ:
"به امید پیروزی واقعی
نه در جنگ،
که بر جنگ!"

قیصر امین پور
_
این پست: به بهانه سال نو