۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

اعتماد به نفس نشان دهید

بیش از یک سال و نیم است که از نهایت آزادی بیان برخوردارید، تمامی شبکه های تلویزیونی و رادیویی، وبسایت های خارج از شمار خبری و تحلیلی زنجیره ای، همه منابر در همه مساجد، بسیاری از فرصت های برگزاری جلسات آرام و بی تشنج و تک گویی در شهر و روستاها، قریب به اتفاق روزنامه ها، قدرت فرستادن پارازیت بر سر و روی مردم برای جلوگیری از تماشای بی زحمت کانال های ماهواره ای و فیلترینگ فوق العاده وسیع وبسایت های خبری مخالف و منتقد که حتی دامن وبلاگ هایی با بازدید روزانه سه رقمی را هم می گیرد، همه و همه در اختیار شماست؛ مدام زیر لوای تحلیل سیاسی و بصیرت زایی دشنام می دهید، توهین می کنید و متهم می سازید و همه حرف تان این است که تیر فتنه به دیوار بصیرت مردم خورده و مُرده ... یک وجب بروید بالاتر، ببینید این ادعا با فضای بسته خبری و اطلاع رسانی حاکم بر کشور جور است؟  این فضای سربی، دست کم گرفتن قدرت تشخیص قاطبه مردم است یا بی اعتمادی به نفس خودتان، و به حرف خودتان؟ این همه سختگیری به کار جذب که نمی آید، می ماند که فقط به کار کُند کردن سرعت ریزش بیاید. چنین نیست؟