۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

کفر و رنج


آدمی به اندازه رنج هایش کافر است و چشم پوش است و از کار خود و کار و ساخت جهان فاصله گرفته است   ...

زنده یاد علی صفایی حائری
از معرفت دینی تا حکومت دینی
ص 163