۱۳۸۹ آبان ۳, دوشنبه

اسرار مگوی حجیم

لابد از رویکرد سایت ویکی لیکس خبر دارید؛ این که هر از چند گاهی انبوهی از اسناد محرمانه نظامی آمریکا را منتشر می کند و مقامات آمریکایی نیز جز محکوم کردن لفظی اقدام این سایت نمی توانند کاری به انجام برسانند. در این گزارش ها که بسیار مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها هم قرار گرفته، اسنادی منتشر می شود که عموما به افشای رفتارهای خشن نیروهایی آمریکایی و هم پیمانان عراقی و افغان آن ها، احتمالا زیر سایه رضایت یا سکوت دوستان آمریکایی شان، می پردازد. اسناد این سایت در رسانه های جمهوری اسلامی تا همین چند روز پیش قویا با اقبال و تمجید و توجه روبرو بود و اصلا به فکرشان هم نمی رسید که ممکن است ماجرا مشکوک باشد اما وقتی در آخرین اسناد منتشر شده در ویکی لیکس اسنادی درباره خرابکاری ماموران ایرانی در عراق منشتر شد، ناگهان همین رسانه ها با جمیع کارشناسان خبره شان متوجه شدند که این اقدام از اولش هم مشکوک بوده و آمریکا دنبال تمدید حضور خود در عراق است و از این دست مکررات ملال انگیز ... خب! اصلا فکر نکنید که می خواهم از تناقض های رفتاری "جریان قدرت" بگویم که حالا به خورشید تابان حسّ تاریکی دست می دهد وقتی روشنی اسناد تناقض این جریان را مرور می کند، یا مثلا بگویم چه کار بدی می کند این ویکی لیکس که محرم نامحرم سرش نمی شود. می خواهم به یادتان بیاورم یکی از موارد شکایت های طرح شده علیه "روزنامه خرداد" ِ عبدالله نوری را ... از عبدالله نوری شکایت شده بود به اتهام افشای اسرار نظامی ... مستند شکایت چه بود؟ ... در ستون پیام های تلفنی روزنامه خرداد کسی از این که تغییر در سیستم سیم کشی یکی از پادگان های داخل شهر، باعث زحمت همسایگان شده، گله کرده بود (نقل به مضمون) ... خواستم بگویم ما در یک همچی کشوری داریم زندگی می کنیم؛ با چنین اسرار مگوی حجیمی