۱۳۸۹ مهر ۲۸, چهارشنبه

دیوار تاریخی و بلند حاشا: احتیاجی به شکنجه کردن نداریم

خبرنگار خارجی: اعلیحضرتا! ایران یک پلیس مخفی دارد که ساواک نامیده می شود و گفته می شود از لحاظ کارایی به پای بهترین پلیس دنیا می رسد. روزنامه ساندی تایمز لندن در باره فعالیت های ساواک برای یک سال تحقیق کرده و قسمتی از این تحقیقات را دو هفته پیش تحت عنوان "شکنجه در ایران" منتشر کرد و اتهاماتی در مورد شکنجه افراد به این سازمان وارد کرد. چرا نیروی پلیس شاهنشاه ایران احتیاج دارد که چنین روش هایی را علیه اتباع کشور به کار ببرد؟
شاهنشاه: اولا این موضوع این قدر مسخره است که من واقعا نمی خواهم به آن جواب بدهم. در هر صورت قضیه به هیچ وجه صحت ندارد و حتی من تعجب می کنم که چرا شما این سئوال را مطرح کرده اید؟ آیا فقط به این سبب که ساندی تایمز چنین مطلبی نوشته؟
خبرنگار: در آمریکا نیز چیزهایی نوشته شده است
شاهنشاه: بله مطالبی نوشته اند اما من دوباره می گویم که چرا باید مردم را شکنجه کنند؟ ما احتیاجی به این کار نداریم. ما قبل از این که از کسی بازجویی کنیم شواهد و دلایل کافی داریم. وقتی که شخص با این دلایل و شواهد روبرو می شود، خود را می بازد و همه چیز را اعتراف می کند. بنابراین ما احتیاجی نداریم که از روش های کهنه استفاده کنیم.


روزنامه اطلاعات – دوم اسفند سال پنجاه و دو؛ پنج سال قبل از انقلاب