۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

آقای توکلی! حالا کی خام و خائن است؟


احمد توکلی؛ دیروز: "(احمدی نژاد) به خود اجازه مي‌دهد كه اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمي‌كنم. يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر كه متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد".
*
توکلی، چهار ماه قبل، در پاسخ به این سوال که آیا آقای موسوی به آخر کارهای خود فکر کرده بود؟، گفت(+): اگر فکر نکرده بود که چه سیاستمدار خام و بی‌ارزشی و اگر فکر کرده بود که چه خائن نادان و وطن فروشی.
*
آقای توکلی! هم از حرف های دیروزت، هم از حرف های چهار ماه قبل ات، بوی تند "مصلحت" به مشام می رسد که اگر چنین نبود وقتی حرف های دیروز تو را میرحسین لااقل 14 ماه قبل می گفت تو ساکت نمی ماندی، همه شماها ساکت نمی ماندید و به آخر کار سکوت تان فکر می کردید. تا گلو فرو رفته اید در باتلاق "مصلحتِ مطلق" و همین است که حرف تان حق هم که باشد به دل نمی نشیند؛ باطلی را ابطال نمی کند. حالا کی خام و بی ارزش است و خائن و نادان و وطن فروش؟ ... اگر راهی را که دیروز آغاز کردید، در نیمه، از هراس ِطعن و نیشی، رها نکنید، شاید مجال جبران هنوز باقی باشد؛ شاید.