۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

سفیدترین پرچم تسلیم

دولت با معرفی مدل موی آقایان(+)، سفیدترین پرچم تسلیم را در عرصه فرهنگی بالا برد؛ سفید"ترین" از آن رو که تا بوده اجبار برای بانوان بوده، برای کتاب و شعر و موسیقی و فیلم بوده؛ ولی مدل موی آقایان حساب جداگانه ای دارد؛ بیشتر از آن رو که بی نظیر است. بیست سال پس از طرح ایده مبارزه با تهاجم فرهنگی، اینک شأن این مبارزه تا حد معرفی مدل موی آقایان پایین آمده و این یک شکست بلامنازع فرهنگی است. این اقدام از ناتوانی در پرورش مولفه های دلخواه در قالب تربیت "اذهان" مردم حکایت می کند. معرفی مدل مو دست بردن زورمدارانه در حاصل جمع و تفریق معادله ای است که حکومت با همه استعدادهای بی رقیب بالفعل و بالقوه اش نتوانسته متغیرهای آن را به سود ارزش های مورد حمایت خود، تثبیت کند.