۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

حالا حتما کسانی به ما می خندند

به اندازه ای سوار هواپیما شده ام که بدانم هواپیماهای ایرانی مصداق بارز "قراضه"اند؛ همان قراضگی در و پیکر و ظاهرش را می گویم، فرتوتی زیر پوستش را سقوط مدام شان هوار می کشد
*
مرحوم مادر و پدر چند سالی قبل از انقلاب حج رفته بودند، همیشه از احترامی که در این سفر به عنوان ایرانی دیده بودند، تعریف می کردند و آن بین از مسافران یکی از کشورهای همسایه می گفتند که با اتوبوس خودشان را به حج می رساندند و از ماشین هایشان همیشه آفتابه آویزان بود ... و ما می خندیدیم
*
دیروز که کمیسیون اروپا اعلام کرد دو سوم هوایپماهای ایران ایر آن قدر استاندارد نیستند که لیاقت پرواز به اروپا را داشته باشند، احساس حقارت کردم. برای بلیت همین هواپیماهای قراضه باید ببینید که چطور مردم شریف "ایران" در فرودگاه ها از روی هم رد می شوند ... حالا حتما کسانی به ما می خندند