۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

فارس فیلتر می شود؟


اول: خبرگزاری فارس پس از مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با وقف دانشگاه آزاد، جو سازی گسترده ای علیه مجلس به راه انداخته. این جوسازی تا بدان جا پیش رفته که "فارس" در اخبار صفحه اصلی خود هم نمایندگان را تهدید (+) و هم مجلس را یاری رسانِ "بزرگترین سرقت تاریخ" معرفی می کند (+)! این در حالیست که این مصوبه هنوز تبدیل به قانون نشده

دوم: قانون، در معرفی مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی به موارد زیر اشاره صریح دارد؛ بند یک ماده د: اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتی و عمومي / بند دو ماده د: افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومي / بند سه ماده د: نشراكاذيب و تشويش اذهان عمومي علیه مقامات ،نهادها وسازمانهای حکومتی

سوم: نسبت "دزدی" دادن به مجلس آیا شامل این موارد نمی شود؟! ... در حالی که طی یک ساله گذشته بسیاری از وبسایت ها و وبلاگ های منتقد و مستقل و البته "مودب" در کمترین زمان ممکن فیلتر شده اند، "فارس نیوز" با چه پشتوانه و حاشیه امنیتی یکی از قوای رسمی کشور را صراحتا متهم به عاملیت در دزدی می کند؟ آیا نمایندگان مجلس جرأت دفاع از شأن خود و "خانه ملت" را خواهند داشت؟
چهارم: نبرد "قدرت" در لایه های فوقانی عریان تر و خطرناک تر به پیش می رود. خط قرمزها یکی پس از دیگری درنوردیده می شود. در سرزمینی مملو از خط قرمز، بی اعتباری ناگهانی همه خط قرمزهای دیروز به "حیرانی" و "ویرانی" منجر نخواهد شد؟