۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

نیک آهنگ؛ مغلوب انرژی "مصلحت"؟


اصل ماجرا: نیک آهنگ کوثر، کاریکاتوریست ایرانی مقیم کانادا، در روزهای اخیر دو کاریکاتور در نقد میرحسین کشید و منتشر کرد. یکی از کاریکاتورها حتی به مذاق کیهان و فارس هم خوش آمد (همین کاریکاتور بالا). در پی آن هجمه گسترده ای از سوی "گروهی" از حامیان جنبش سبز به نیک آهنگ صورت گرفته که هنوز ادامه دارد. دلایل حمله به نیک آهنگ مختلف بوده؛ عده ای نیک آهنگ را به این دلیل محکوم کردند که کاریکاتوری کشیده که کیهان و فارس از آن استقبال کرده اند ... عده ای دیگر گفتند و نوشتند که "حالا" وقت نقد میرحسین نیست ... عده ای هم نیک آهنگ را به غرض ورزی و تخلیه عقده های شخصی متهم کردند ... عده ای هم باور داشتند که نیک آهنگِ مقیم کانادا حق ندارد برای میرحسینی که در داخل کشور مقاومت می کند راه و چاه نشان دهد ...
تامل ها: به نظر من که بسیاری از این نقدهای "ضد نیک آهنگ" را خوانده ام، هیچ کدام منطقی به نظر نمی رسد و با آرمان های جنبش سبز نیز همخوانی ندارد! ... مگر ما این طرز تفکر را محکوم نمی کنیم که خوش آمد و خوش نیامد "قدرت های استکباری" از کاری، دلیل بر درستی و نادرستی آن کار نیست؟ پس چرا وقتی کیهان از کاریکاتور نیک اهنگ استقبال می کند، می گوییم که "پس کار نیک آهنگ غلط بوده"؟ ... این که "حالا" وقت نقد جنبش سبز و میرحسین نیست، ریشه در وحشتناک ترین و بدترین مصلحتی دارد که همیشه از آن فراری بوده ایم؛ همه فعالان سیاسی که خواسته یا ناخواسته در جایگاه راهبری یک جنبش و جماعت قرار می گیرند باید در همه لحظه ها و مکان ها نقد شوند و از قضا توسط خود همان جنبش و جماعت؛ به این ترتیب است که "خود ترمیمی" در جنبش نهادینه شود. این رویای بزرگ ما نبود؟ ... متهم کردن نیک آهنگ به غرض ورزی هم همان کار غلطی است که سال ها علیه آن داد زده ایم: "نیّت خوانی". کسانی وارد این حیطه ناتمیز می شوند که پای منطقشان بلنگد. قبول دارم که کار سختی است بی توجهی کامل به "نیّت" نقّاد ولی لااقل "نیّت خوانی" نباید اولویت نخست در رد یک انتقاد باشد ... چرا باید نیک آهنگ به صرف خارج از کشور بودن اش حق انتقاد نداشته باشد؟ یعنی ایرانیان مقیم خارج فقط باید مشغول به به و چه چه باشند؟! بر این اساس اگر پیش برویم بسیاری از سرمایه های معنوی جنبش سبز در آن سوی مرزها منزوی خواهند شد و این آیا درست است؟
امیدوارم نیک آهنگ همچنان به کارش با انرژی ادامه دهد؛ نقدهای بی رحمانه ای بکند ولی با اطلاع از مواضع طرف مورد نقد. کاریکاتور "میر حسین مقدس" نشان می دهد که نیک آهنگ به طور "دقیق" لااقل مواضع یک ماهه اخیر میرحسین را رصد نکرده؛ به خصوص جایی را که وی اخیرا در پاسخ به سئوالی از دوران رهبری مرحوم امام گفته بود. خود نیک آهنگ وقتی نقد می کند باید نقد شدن را هم بپذیرد و همان عصبی شدن های گاه و بیگاهش را هم کنار بگذارد.
*
ما همه، بی استثا، به تمرین "سبز" بودن محتاجیم؛ که سبز بودن به رنگ نیست و به "اخلاق" است. اخلاق سبز، اخلاق کثرت گرایی و مداراست؛ نقد شدن و نقد کردن.