۱۳۸۹ خرداد ۲۹, شنبه

کوری

خرداد و تیر سال 86 بود که "کوری"(+) را می خواندم؛ که خورد به آن شب لعنتی شروع ناگهانی سهمیه بندی بنزین و ظرفیتی که "مردم فهیم" و "دولت جمهوری اسلامی" در کنار هم نشان دادند؛ اولی شهرها را فلج کرد برای یک باک اضافه بنزین و دومی نشان داد که انگار خواسته "بچه" را از "شیر" بگیرد، به خیال خودش مدیریت مصرف سوخت بکند؛ یهویی! ... همه چیز انگار به هم ریخته بود؛ مدام "کوری" می آمد توی ذهنم و این که همه قهرمان های "کوری" هستیم؛ شهروندان شهری که همه ناگهان "کور" می شوند و کورهایِ وحشی تر، شهوت و جنایت شان را جلا می دهند برای باج گرفتن از دیگر کورها ... این طوری بود که انگار "کوری" را زندگی کردم!
*
ژوزه ساراماگو(+)، نویسنده "کوری"، دیروز از دنیا رفت.