۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

ورود به "بلاگر" مسدود شد

از امروز اساسا "ورود" به مدیریت بلاگر (بلاگ اسپات) را فیلتر کرده اند؛ یعنی کسی حق ندارد از این سرویس بی نظیر و رایگان وبلاگ نویسی، با کلی امکانات پیشرو، استفاده کند؛ محتوا که جای خود دارد! یک ماه پیش "ثبت" وبلاگ را در بلاگر مسدود کرده بودند! این رفتارها، رفتارهای "فاتحانه" نیست؛ "مذبوحانه" شاید! برای ما ناراحتی و غصه دارد و البته این ایمان که "حریف انصافا کم آورده". خودشان را مشغول کرده اند به مبارزه سفت با جنگ نرم؛ به بردن ابزار جوشکاری به کلاس منطق، به پیاله پیاله گل پاشیدن به دریا ... و به "بیهودگی"!