۱۳۸۸ بهمن ۲۹, پنجشنبه

"رفراندم" نبود

سعدالله نصیری قیداری؛ نماینده اصلاح طلب زنجان در مجلس گفته که "رفراندوم 22 بهمن، انقلاب را بيمه كرد". آقای دکتر یا نمی دانند رفراندم یعنی چه یا می دانند و بی خیال "حق" و "انصاف" شده اند. در رفراندم، همه، با هر سلیقه و اعتقادی، چه در اقلیت باشند و چه در اکثریت، مجال پیدا می کنند تا نظر خود را راجع به موضوع خاصی؛ در رد و قبول آن، اعلام کنند. در رفراندمِ موردِ تمجیدِ آقای دکتر، حتی به روسای جمهور و مجلس سابق همین نظام که پای اصل آن ایستاده اند مجال راه رفتن در کنار دیگران داده نشد تا چه رسد به این که کسی، غیر این ها حتی، بخواهد علم مخالفت بالای سرش ببرد و "رفراندمی" در کار باشد. راهپیمایی 22 بهمن بی نظیر بود؛ عین تدابیر امنیتی و تبلیغاتی بی نظیرش، ولی رفراندم نبود. قبلا هم همین جا نوشتم که بزرگترین خوبی اش این بود که باد جریانات هیجان زده برانداز را خالی کرد؛ و این تحسین برانگیز بود از آن جهت که "هیجان" به کما رفت تا "شعور" مجال بروز پیدا کند.