۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

توانمندی

نه سال قبل مغازه طلافروشی مرحوم پدرهمسرم را در راسته زرگرهای بازار زنجان در فاصله چند ساعت کوتاه بین تعطیلی سرظهر و دوباره باز کردن در مغازه در بعدازظهر همان روز، به معنای واقعی کلمه "جارو" کردند. سارق یا سارقانی که "وسط روز" از پشت بام بازار راه به داخل باز کرده و همه چیز را با خود بردند، تا همین امروزش پیدا نشده اند ... چند ماه بعدتر نردبانی طنابی که در دزدی از آن استفاده شده و در مغازه به جا مانده بود، در نمایشگاه "توانمندی های نیروی انتظامی" به نمایش درآمد!
*
دزدیهای عجیب و غریب از بازار زنجان، که در مرکز شهر واقع است، همچنان ادامه دارد ... در آخرین پرده از این نمایش ناتمام، هشت مغازه در بازار قیصریه زنجان مورد دستبرد قرار گرفته (+)