۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

بهترین سنگ قبر برای خلیج فارس


"خلیج فارس"! عذرخواهی می کنم؛ ولی واقعا بدبختی! ... گفتند که داری تبدیل به چرونوبیل دوم می شوی و ما در این شهرهای همسایه تو رودهای همیشه جاری فاضلاب و کثافت را به طرفت شاهدیم؛ ولی نه وزیری هست که عذرخواهی کند، نه نماینده ای که تهدید به استیضاح، و نه کسی که بخواهند به بهانه اسائه ادب به آستانت از ایران اخراجش کنند ولی حالا که یک مهماندار خارجی مادر مرده که از رشادت و غیرت ایرانیان دلیر بی خبر بوده و لابد تاریخ نخوانده، غلطی کرده و سر "خلیج ع ر ب ی" با چند مسافر ایرانی هواپیما درگیر شده، وزیر غیرت ستا می شود و نماینده تهدید به استیضاح می کند، هواپیما را زمین گیر و مهماندار را هم از کشور اخراج می کنند ... به اندازه یک نهنگ دریای شمال یا دلفین و کوسه دریای ژاپن هم ارزش نداری که وقتی سلامتی ات به خطر می افتد همه بسیج می شوند تا نمیری ولی این جا، همه هیکلت، همه زیبایی هایت و همه گنج هایت خلاصه شده اند در این نامت ... "خلیج فارس" عزیز! ببخش ولی بدبختی ... روزی که بمیری خوشگلترین سنگ قبر عالم را ما برایت خواهیم ساخت؛ ما ایرانی ها، قول می دهم


لینکهای مرتبط:
*
دیگر نوشته امروز: توانمندی