۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه

حسن آقا


فکر نمی کنم کل دقایق و لحظه هایی که من خودم با حسن آقای بردال، هنرمند خوب بندری، بوده ام سر جمع به بیشتر از یک ساعت، برسه. دو بار از این همدیگه رو دیدن تصادفی بوده توی خیابون که مهشاد هم بود و حسن آقا رو سوار کردیم تا یه جایی برسونیم. معمولا مهشاد بعد از خداحافظی رفقا می پرسه: "بابا! کی بود؟" ... دیشب مهشاد داشت با خمیر بازی چیزی درست می کرد؛ پرسیدیم چی داری درست می کنی؟ گفت: "حسن بردالی درست می کنم"!