۱۳۸۸ دی ۱۵, سه‌شنبه

حق حیرت نداریم

در کشوری که معاون یک خبرگزاری "آیت الله" می گیرد و "حجت الاسلام" می دهد (+)؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه ای که سال هاست برای انتخابات کاندیدا معرفی می کند، و این یعنی این که در مزرعه سیاست برای خودش میوه ای را به انتظار نشسته، و رییس اش، یعنی آیت الله شیخ محمد یزدی، وقتی قوه قضاییه را پشت سرش می گذارد و می رود، "ویرانه" تحویل جانشین اش می دهد؛ حیرت و غصه دارد راندن یک روحانی منتقد از دایره مرجعیت توسط "جامعه مدرسین حوزه علمیه قم"؟ حیرت و غصه دانمان را جایی دیگر باید پر کنیم