۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

فقیهی که با مصلحتِ قدرت، قهر بود


آیت الله منتظری دیشب در قم به رحمت خدا رفت. آیت الله در این بیست و یک ساله آخر عمر، انواع توهین و تهمت و فشارها را تاب آورد، ساده ترین فحشی که نثارش شد "شیخ ساده لوح" بود و خیلی خیلی که می خواستند احترامش را نگه دارند "آقای منتظری". او در این شش ماهه سرکوب و رعب ثابت کرد که همچنان فقیه و مرجعی آرمیده در پر قوی "مصلحت قدرت" نیست؛ همانی ست که سال هاست کمیاب شده. دانش آموز که بودیم معلم مان می گفت با داغ سیگار روی سینه اش نوشته اند "جاوید شاه"؛ فکر نکنم جای این زخم تا دیشب پاک شده باشد ... خدایش بیامرزد