۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

اسباب مطمئن برای هیجان و خشونت


احسان فتاحیان، جوان 28 ساله کُرد، به جرم محاربه و عضویت در گروه های مخالف نظام، امروز صبح در سنندج اعدام شد. وی در دادگاه بدوی به ده سال زندان محکوم شده بود (+). اعدام این زندانی سیاسی بی تردید نه تنها به تلطیف فضای سیاسی – امنیتی حاکم بر کشور منجر نخواهد نشد بلکه بر سنگینی آن خواهد افزود. فتاحیان اولین مخالف مسلح نظام نیست که اعدام می شود ولی این بار به نظر می رسد اعدام این کُرد مخالف نظام، به لحاظ شرایط سیاسی موجود بازتابی بیشتر از هر زمان دیگر، در کشور و خارج از کشور، داشته باشد. مروجان خشونت در طیف حامیان و مخالفان نظام، اینک اسباب مطمئنی برای دمیدن بر آتش کوره "هیجان" و "خشونت" به دست آورده اند و این چیزی نیست که از پس آن، سیر امور کشور بر مدار "شعور" و "مدارا" قرار گیرد.

*


کاریکاتور: Mihai / Romania