۱۳۸۸ مهر ۲۵, شنبه

میقات بهمن؛ نه میقات آبان

میرحسین؛ بیانیه سیزدهم: آنها که از رخدادهای قدس امسال احساس شکست ‌می‌کردند بیشترین بهره را از آن بردند. آنها به واضح‌ترین شکل دریافتند که سه ماه خشونت بی‌سابقه کمترین اثری در حضور مردم به جای نگذاشته، بلکه آن را فراگیرتر کرده است. اگر فرصت روز قدس نبود چه بسا تا چند ماه دیگر که میقات بهمن فرا برسد، آنان بی‌نتیجه و پرخطا بودن سیاست‌های خود را ملاقات نمی‌کردند و زمانی با هزینه‌های سنگین عملکرد خود روبرو می‌شدند که برای چاره‌ کردن بسیار دیر بود.
*
پاراگراف بالا از بیانیه سیزدهم میرحسین آشکارا نوبت بعدی میقات را بعد از روز قدس، "بهمن" ماه اعلام کرده؛ یعنی همان راهپیمایی سراسری بیست و دوم بهمن. به لحاظ آن که در همه سال های گذشته، بزرگترین کاستی جنبش اصلاح طلب، "رهبری جنبش" بوده، و در ماه های اخیر تا حد بسیار زیادی این کاستی با حضور پرصلابت میرحسین رفع شده، شاید حضور جنبش سبز در راهپیمایی سیزدهم آبان، با نقش رهبری میرحسین که از میقات بهمن و نه میقات آبان سخن گفته، به در معرض خطر قرار گرفتن جایگاه رهبری جنبش سبز تعبیر شود.