۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

این "حتی" زیان بار است

همه برنامه توقیف روزنامه ها، فیل ترینگ سایت ها و وبلاگ ها، ممنوعیت تجمعات عمومی، پارازیت پراکنی علیه شبکه های ماهواره ای و حتی ایجاد اختلال عمدی در ارسال پیامک، همه و همه به دلیل تحت کنترل درآوردن سمت و سوی اندیشه توده مردم است؛ این که یا از چیزی خبردار نشوند و یا این اینکه خبرهای پاستوریزه شده دریافت کنند. کلی هزینه مادی و معنوی هم در این راه هم از کیسه بیت المال خرج می شود ولی ناگهان با یک اقدام، با یک بی توجهی و با یک ورقه حکم بسیاری از این ترفندها خنثی می شود و شست توده مردم از بسیاری از نگفتنی ها و نشنیدنی ها خبردار می شود. آخرین نمونه، ممنوع الخروج کردن فاطمه معتمد آریا است که گمان نمی کنم کسی او را نشناسد. اینک توده مردم متوجه روزگار سخت ممنوع الخروج کنندگان می شوند و خواهند گفت: "حتی معتمدآریا ممنوع الخروج شده" و این "حتی"، اگربدانند، زیان بار است؛ زیان بارتر از تداوم انتشار روزنامه ای، باز بودن راه وبلاگی و یا تجمع در دانشکده ای.