۱۳۸۸ آبان ۲, شنبه

شکار و شکارچی؛ یک نظر سنجی

این یک نظر سنجی جدی است و منتظر جواب؛ می خواهیم نتیجه گیری کنیم. اصلا تصور متافیزیکی هم نداشته باشید؛ ساده و معمولی برخورد کنید لطفا!
*
"برای کنترل شکار؛ به صیاد توصیه می کنید که صید نکند یا به صید می گویید که مراقب باشد شکار نشود؟ به صیاد می گویید که تفنگ و تیرش و قصدِ شکارش را بگذارد کنج خانه و بیرون برود یا به صید می گویید که اصلا از خانه بیرون نیاید وخودش را حبس کند؟ به صیاد می گویید که همه را طعمه خود نداند یا به طعمه های احتمالی می گویید تا حد "محو" شدن، مخفی شوند؟ ... همه این ها در حالیست که می دانید شکارچی قرار نیست از گرسنگی بمیرد".
*
مهلت پاسخ تمام شد؛ 9 آبان 88. به لینک مرتبط حتما مراجعه کنید