۱۳۸۸ مهر ۲۶, یکشنبه

همیشه نانی برای تنور هست


ده سال قبل که صیاد شیرازی ترور و شهید شد، فرصتی پیش آمد تا کسانی که هدفشان هر نوع وسیله ای را توجیه می کند، از سر خشم علیه همان آزادی نیم بند مطبوعات دست به کارشوند و شعار سر دهند که "مطبوعات بی بنیاد، شریک قتل صیاد"! حالا که تنی چند از فرماندهان سپاه در سیستان و بلوچستان کشته شده اند، شک نکنید که "جنبش سبز" دم تیغ همان ها قرار خواهد گرفت که برای هر تنوری، نانی برای پختن کنار گذاشته اند.

*


کاریکاتور: یوری کوزوبوکین - اکراین