۱۴۰۰ آذر ۱۵, دوشنبه

برای روز میزان


در این جمع، فقط یک مرد از ادای ژست "سلام به هیتلر" سر باز زده است.

عکس را در سال 1936 (1315 ش) در آلمان تحت رهبری آدولف هیتلر گرفته‌اند؛ 3 سال قبل از شروع جنگ.

 

بین به دست گرفتن قدرت توسط هیتلر تا سرنگونی و شکست و خودکشی‌اش، 12 سال بیشتر فاصله نبود که نیم دوم این مدت، به تمامی در جنگ سپری شد. در این جنگ (دوم جهانی)  20 درصد ساختمان‌های دولتی و خصوصی آلمان نابود شد، 80درصد پایتخت (برلین) آسیب دید و 5 میلیون آلمانی کشته شدند (مجموع کشته‌شدگان طرف‌های درگیر در جنگ دوم جهانی، بیش از هفتاد میلیون نفر برآورد شده است).

 

قطعا این دنیا با همه بالا و پایین‌هایش توان اجرای "عدالت" درباره هیتلر و آدم‌خواران حزب نازی را نداشت.

 

ما که به "روز میزان" ایمان داریم اما به راحتی می‌توانیم باور کنیم آن مرد تنها در  آن روز میزان، حال بهتری خواهد داشت؛ که با وجود تنهایی، "اهریمن نازیسم" را شناخته و دست‌کم به قدر یک دست بالا نیاوردن، مخالفت خود را بروز داده بود.

 


هیچ نظری موجود نیست: