۱۴۰۰ آبان ۲۸, جمعه

جمعه بود

 

۲۸ آبان ۸۹، یازده سال قبل، هم روز جمعه دلگیری بود، مثل امروز

و لابد عین ۲۸ آبان ۷۸ و ۶۱ و ۵۵ ...، همه جمعه!

 و "شتابان" فقط "زمان" بود؛ گون ندانسته بود ...

هیچ نظری موجود نیست: