۱۳۹۹ تیر ۲۵, چهارشنبه

اعدام نکنید

چرا می‌خواهید اعدام نکنند؟ ... فقط برای نجات سه جان شیرین؟!
اگر اعدام نشدند باور ‌کنید به احترام خواست "اکثریت" کوتاه آمدند؟ این همه ساده بودید؟
اگر "اعدام کردن" مشکل رابطه‌شان را با "بسیاری" از مردم حل کند، باز "اعدام نکنند"؟
اگر "اعدام کردن" باعث شود دفعه بعد مردم بیشتر بترسند و کمتر آتش بزنند، باز "اعدام نکنند"؟
دفعه بعد؟ مطمئن نیستید دفعه بعدی باشد؟ دفعه بعد و بعد حتما هست؛ سوخت و سوز ندارد.
اگر روند دادرسی کاملا عادلانه بوده، باز "اعدام نکنند"؟
می‌دانید "اعدام" برنامه‌ریزی‌شده‌ترین "قتل" است؟
.
نمی‌دانم از "اعدام بکنند" یا "اعدام نکنند" کدام راه صلاح است برای "جامعه"، برای "همه"
اما می‌دانم؛
بعد از اعدام دیگر راه بازگشتی نیست،
بعد از اعدام، بُردار جمع خشم و رنج (که "نفرت" است) تیزتر خواهد شد،
به قدر سه گور، گورستان‌ها آباد خواهد شد،
به قدر خیلی بیشتر از سه جان شیرین، کام‌ها تلخ خواهد شد.


هیچ نظری موجود نیست: