۱۳۹۵ دی ۱۰, جمعه

حماسه در "خیابان دو‌طرفه" معنی دارد


8 مارس 2005 (12 سال قبل): چند هفته بعد از ترور رفیق حریری، در چنین روزی گردهمایی هواداران حزب‌الله لبنان و سوریه در بیروت و در مخالفت با خلع سلاح حزب‌الله برگزار شد. سوریه و حزب‌الله متهم به دخالت در ترور شده بودند. بانیان این گردهمایی بعدتر نام ائتلاف خود را "ائتلاف 8 مارس" گذاشتند.

14 مارس 2005: دقیقا یک ماه بعد از ترور رفیق حریری و شش روز بعد از گردهمایی خیابانی حامیان حزب‌الله لبنان و سوریه، این بار مخالفان یک گردهمایی در بیروت برگزار کردند. بانیان این گردهمایی بعدتر نام ائتلاف خود را "ائتلاف 14 مارس" گذاشتند.


عکس: راهپیمایی 8 مارس (بالا) | راهپیمایی 14 مارس (پایین)