۱۳۹۵ شهریور ۱۴, یکشنبه

این فرشته را با بدفتنه‌ای در آمیخته‌اند


وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد (حسینی) گفته که «دولت روحانی، مصداق بی‌انضباطی پولی است.» این را روزنامه رسالت، تبدیل به تیتر در صفحه اول خود کرده.

دولت روحانی هم مثل هر نهاد دیگری بری از خطا و بی‌نیاز از نقد نیست اما این سستی دستگاه‌های نظارتی در برخورد با مفاسد و ویرانگری‌های دولت‌های احمدی‌نژاد است که به وزیر اقتصادش اجازه می‌دهد، آن کثافتی که خودش به آن آلوده بوده را، بی‌لرزه‌ای در وجدان، به آغوش دیگری پرتاب کند!


طبیعی است این تنها یکی از محصولات ناگزیر چشمان بسته فرشته عدالت با دستمال مصلحت است. این فرشته را با بدفتنه‌ای در آمیخته‌اند. 
.