۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

خیال را زنده می‌کند.
هنوز جاده‌ای ساخته نشده که تو را بدون پرواز به آسمان و به ابرها برساند.
این جاده هم راه نمی‌برد تو را به آسمان. جاده انگار توی دل ابرها رفته؛ افق نزدیک شده اما نزدیک نیست ...
در این نقطه خاص از این جاده خاص، تنها تو یادت می‌آید که باید راهی به آسمان باشد، خیال‌ات را "زنده" می‌کند این جاده، این راه، این گردنه.

.
.
عکس: همین چند هفته پیش
.