۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

شعر جمعه | 45چه سرزنده‌اند
صندلی‌ئی که بر آن نشسته‌ای       میزی که آرنج‌ها را بر آن گذاشته‌ای
.
مسعود احمدی