۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

چکاوک

هیچ چکاوکی رخصت این همه نزدیک شدن نداده بود.
هم مسیر شده بودیم ... چقدر خوب بود.
.
عکس: امروز