۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

رنگ‌ها در آسمان
آسمانِ شهر میزبان رنگین‌کمان شده بود، بارانِ خوب رفته بود، کمان‌ِ رنگین آمده بود. سرها به هوا بود، هوایی شده بودیم از شدت اردیبهشت و رنگ.
.
.
عکس: امروز عصر