۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

کبوتر
تقریبا 20 دقیقه و 140 عکس ...
کبوتر آمده بود؛ راه می‌رفت و نوک می‌زد به اینجا و آنجا، خیلی خوشگل بود ... بدو رفتم دوربین را آوردم؛ عکس پشت عکس. این همه به کبوتری نزدیک نشده بودم تا به حال ... اگر وسوسه‌ی گیر انداختن‌اش توسط همکاری نبود، پَرَش نمی‌دادم برود، برود دورتر، امن‌تر ... دور از ما آدم‌ها.
.
.