۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۱, جمعه

شعر جمعه | 42
تو از معابد مشرق زمین عظیم‌تری
کنون شکوه تو و بُهت من تماشایی است
.
حسین منزوی