۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

فرشته


عصر دیروز، انگار فرشته‌ای را به فوریت خواسته بودند که بالا برود؛ از بس تند رفته بود که بال‌هایش، تا کجای آسمان، ابری را پشت سر خود کشیده و برده بود. ابر جا مانده بود. فرشته رفته بود. زمین تنهاتر شده بود.
.
.

عکس: دیروز عصر
.
.