۱۳۹۵ فروردین ۲۸, شنبه

قارچقارچ‌های سمی، تنه یک چوب در حال پوسیدن را خانه کرده‌ بودند. من برای هیزم رفته بودم، نمی‌خواستم خانه‌شان را ویران کنم. چوب نیمه پنهان زیر خاک را که بیرون کشیدم، آن‌ها هم با خانه‌‌شان آمدند ... 
.


هیچ نظری موجود نیست: