۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۰, جمعه

شعر جمعه – 39


من ... همان بیدارْ خوابِ همیشه‌ام
که بی‌هوای تو ... بی‌سواد
که بی‌هوای تو ... بی‌کس
که بی‌هوای تو ... بی‌حوصله
.
.

سید علی صالحی
.

.