۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه

فقط عروسی بود

خبر: عروسی دختر میرحسین و زهرا رهنورد در غیاب پدر و مادر و با ممانعت از حضور سید محمد خاتمی برگزار شد.
.
بی‌ربط به خبر: پهلوان پنبه: در اصطلاح پهلوان پنبه مردی درشت اندام و قوی هیکل بی‌زور و قوت را گویند که ظاهری دلیر و دلی جبان دارد. بظاهر پردل و بباطن ترسو. (لغت نامه دهخدا)
.
.