۱۳۹۵ فروردین ۲, دوشنبه

اقتصاد مقاومتی
حرف اقتصاد مقاومتی که پیش می‌آید، برای من یکی، هیچ چیز دلنشین و گره‌گشا‌تر از پیام آیت‌الله جوادی آملی به همایش اقتصاد مقاومتی (اردیبهشت 93) نیست از آن رو که به گوشه‌هایی از کار اقتصاد و مقاومت و مردم اشاره دارد، که کمتر در چنین سطحی به آن‌ها پرداخته شده است.
به این چند بخش برگزیده توجه کنید:
.

مال، عامل قیام و قِوام یک ملت است، ملت اگر بخواهد قائم و مقاوم باشد چاره‌ای نیست که کیف و جیبش پر باشد؛ ملتی که دستش تهی است، از ستون محروم است، از قیام و مقاومت طرْفی نمی‌بندد، این مال است که عامل قیام (ایستادن) یک ملت است. در همین زمینه فرمود: این ستون را نباید به دست لرزانِ افرادِ سفیه و بی‌عُرضه سپرد، آن مدیرِ سفیه و آن مدبّرِ لرزان، خود را نمی‌تواند تأمین کند، خودایستادگی را فرا نگرفته، چه رسد به اینکه بتواند ستون ملت و مملکتی را نگهداری کند. ملّت موظف است این مال را به دست افراد سفیه نسپارد؛ آن‌ کسی که مدبریّت اجتهادی، یک؛ مدیریت جهادی، دو؛ فاقد این دو عنصر محوری است، سفیه هست و ملت موظف است که مال را به دست او ندهد ... ملتِ فقیر فلج است، ملتی که جیبش خالی است، کیفش خالی است، تهیدست است، بدهکار است، مدیون است فلج است و ملت فلج قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت ... مطلب بعدی که قرآن کریم از این راه گوشزد می‌کند می‌فرماید: ملتی که سفره‌اش خالی است و بدهکار است و فرزند بیکار دارد و خودش هم بازنشسته است، این ملت دهنش به چاپلوسی باز است، هرگز اهل نقد نیست، هرگز اهل اعتراض نیست ... ممکن نیست ملتی تهیدست باشد، زبانش به اعتراض و نقد و پاسخ‌گویی و مسئله‌دانی و مسئله‌خواهی و طلب‌خواهی، باز باشد. دهن ملت وقتی فقیر باشد به چاپلوسی باز است،  کمر او شکسته است ... مدیریّتِ منزّه از سفاهت، مدبریّتِ مبرّای از سفاهت، مدیریت و مدبّریتِ مبرّای از اختلاس و سرقت و رشوه و رومیزی و زیرمیزی، ملتِ منزّه از بانک ربوی، این ملت صد در صد مقاوم است، صد در صد قائم است.
.
.
متن کامل +