۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

روباه

سه – چهار روز قبل، یکی از همکاران مرغ و ماهی آورده و ریخته بود پشت کارگاه به قاعده کمک به معیشت وحوش در فصل سرما ... روباهی آمد و خیلی‌هایش را برد.
این عکس‌ها برگزیده عکس‌هایی است که از چند بار آمد و رفت جناب روباه گرفتم.
.
.

.
.
.
.