۱۳۹۴ بهمن ۱۶, جمعه

شعر جمعه | 30


من دست نخواهم برد الا به سر زلفت
گر دسترسی باشد یک روز به یغمایی
گویند تمنایی از دوست بکن سعدی
جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی
.

سعدی