۱۳۹۴ دی ۷, دوشنبه

12

وبلاگ‌نویسی من امشب دوازده ساله‌ می‌شود: «راز سر به مُهر»
چه دنیای بزرگی و چه دنیای کوچی‌است وبلاگ‌نویسی 
چقدر کلمه متولد شد؛ چقدر خوب است: من زیاد شدم، من ادامه دارم
حیف اما از آن‌ها که نشد بمانند، یا بیایند.
.