۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

+مثل این‌که صدسال از کنسرت‌های پرغوغای کولی سرگردان گذشته بود. ماهیگیران به دریا می‌رفتند و ماهی صید می‌کردند، زنانشان بچه می‌آوردند، کارگران در شرجی و گرما عرق می‌ریختند، بارها را از کشتی‌ها تخلیه می‌کردند، خیال می‌کردند زندگی همین است.

.
مسافرخانه، بندر، بارانداز | احمدرضا احمدی | صفحه 216