۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه

بی‌ارزش شدن ناگهانی سریال‌های جذاب و فیلم‌های هنریدختر همسایه شوهر کرد.
پسر دیگر هیچ وقت برای تنظیم آنتن به پشت بام نرفت.
.
.
رسول یونان (از «لعنتی گوشی رو بردار»)