۱۳۹۴ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

مسلمان امروز تا فردا
دل‌تان می‌خواهد جای آن آلمانی یا  اتریشی یا فرانسویی باشید که این روزها با مهربانی به  استقبال مسلمانی آواره شده از دست مسلمانی دیگر می‌رود و اویِ در جستجوی «امنیت» و «ثروت» را پناه می‌دهد و بعد، چند سال بعد، همین مسلمان بابت ممنوعیت بُرقع (و نه حتی «حجاب»)، به او طعنه «نبود آزادی» می‌زند؟ چقدر می‌توانید جلوی خودتان را بگیرید و نگویید که «پس برگردید به همان خراب شده خودتان؟»؛ فقط تصور کنید!
.
چند وقت پیش، دقیقا فروردین امسال، در آب‌های مدیترانه، 15 پناهجوی مسلمان در مسیر رسیدن به اروپا، 12 پناهجوی مسیحی همسفر خود را با انگیزه‌های دینی به دریا ریختند و کشتند.(+)