۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۴, پنجشنبه

خون تو رنگ نداشت
چرا عکس کودکان سوری چاپ نشد و نخواهد شد؟ چون دژخیم کودک‌کش شام، رفیق ماست؟! رفاقت با ظالم، اقتضائات دارد؟!
این عکس رقت‌انگیز از کودک مظلوم یمنی است در صفحه اول یک روزنامه در تهران. خون کودک یمنی رنگین‌تر می‌نُماید؛ به لطف سیاست و به کرامت بده بستان‌های سیاسی.
برای سیاستمداران و شیفتگان قدرت، خون کودک یمنی و خون کودک سوری و خون کودک افغانی و عراقی و فلسطینی یکی است؛ اما اگر بشود از خونی برای دراز کردن رقیب در بازی دشمنی استفاده کرد، آن‌وقت خونِ یکی را می‌شود رنگی‌تر نشان داد؛ توجیهش را می‌شود جور کرد به‌هرحال؛ امثال وطن امروز و امثال العربیه برای چنین کارهایی از جهنم آمده‌اند.
ما کجا باید با دیگران متفاوت می‌بودیم که نشدیم، که نیستیم؟

.
.
در پلاس (+)