۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۵, جمعه

خاورمیانه لعنتی
یمن، صنعا، 11 اردیبهشت 94
.


کودک زنده است، این را از رد درد توی چهره‌اش می‌شود فهمید. دستهای کوچک خاک گرفته‌اش را می‌بینید؟ بزرگتری او را از زیر آوار بمباران هواپیماهای سعودی بیرون می‌کشد؛ و انگار بی‌هیچ ملاطفتی، بی‌هیچ آرامشی؛ کسی چه می‌داند شاید از آن دست دیگر مرد، جنازه‌ای آویزان است.
خاورمیانه لعنتی با رهبران لعنتی‌اش ...


در پلاس (+)