۱۳۹۴ فروردین ۲۱, جمعه

آیا راستی‌آزمایی «فوری» امکان دارد؟«اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات‌متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به‌نحوی‌که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی شود، متوقف خواهد کرد.»
.
«همه تحریم‌ها چه مالی، اقتصادی، بانکی درهمان روز اجرای توافق لغو خواهد شد.»
.
«تحریم‌ها باید در همان روز توافق به‌طور کامل لغو شوند. اگر قرار باشد لغو تحریم‌ها به یک فرآیند جدید مرتبط شود، اساس مذاکرات بی‌معنا خواهد بود زیرا هدف از مذاکرات برداشته شدن تحریم‌هاست.»
**
لطفاً کارشناسان و افراد مطلع پاسخ دهند:
در بیانیه سوییس بر این‌که راستی‌آزمایی عمل ایران به تعهدات عمده هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شرط توقف تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای توسط آمریکاست، تصریح‌شده. آیا این راستی‌آزمایی و گزارش آژانس «زمان» نمی‌خواهد؟ همان روز امضای توافق راستی آزمایی رخ می‌دهد؟! آیا ایران قبل از روز توافق نهایی، باید عمل به تعهدات خود را آغاز کند که گزارش راستی‌آزمایی آژانس در روز توافق آماده‌شده باشد؟! تأیید زمان‌بر بودن گزارش راستی‌آزمایی، مؤید آن است که انتظار رهبری و رییس جمهوری از مذاکرات، یعنی لغو فوری و کامل تحریم‌ها، خلاف نظر بیانیه سوییس است؛ چنین است؟
.
.
پ.ن: اگر توی دهان کسی که گفته بود «قطعنامه‌ها کاغذپاره هست» زده بودند، امروز باز هم معنای مذاکره و هدف مذاکره، لغو تحریم‌ها بود؟