۱۳۹۴ فروردین ۳۱, دوشنبه

.

چه زیباتر از این زندگی
که دوستت داشته و
دوستت می‌دارم
همچون ماهی خُردی که چشمه را
همچون چراغی که راه را
...
.

سید علی صالحی